RadhaШри Радхика Галерия

Същност на красотата и любовния вкус,
Есенция на блаженство и състрадание,
Олицетворение на сладостта и блясъка,
Върха на артистичността и изяществото.

Нека моят ум приеме подслон при Радха
Същността на всички същности.

Прабходананда Сарасвати

Кришна е сравняван със слънцето, а Радха със слънчевата светлина. Двамата съществуват вечно, но единият произлиза от другия. Въпреки това не е уместно да се казва че слънцето е първо спрямо светлината – в момента в който има слънце има и слънчева светлина. Нещо повече, слънцето няма никакъв смисъл без лъчи, без топлината и светлината си. И топлината и светлината не биха могли да съществуват без слънцето. Така слънцето и слънчевата светлина съществуват заедно и всеки един от тях е еднакво важен за съшествуването на другия. Би могло да се каже, че те са едновременно еднакви и различни.

По същия начин отношенията между Радха и Кришна имат характера на невъобразима идентичност и различие. В същността си Те са Една Единствена Личност – Бога, който се проявява като две отделни индивидуалности, забавлявайки се в персоналните си взаимоотношения...

“Бог Кришна пленява целия свят, но Шри Радха Го омайва...
Затова Тя е Върховната Богиня на всички.”

От всички красиви пастирки, Шримати Радхарани е най-добрата във всичко. Радха е царицата на Вриндавана. Тя има много прославени приятелки, от които главни са Лалита и Вишакха. Шри Кришна, принц на пастирите, чиято прелестна сладост няма равна в света, е възлюбения на Радха. Той е милиони милиони пъти по-скъп за Нея от собствения И живот.

Шримати Радхарани е експерт във всички изящни изкуства и Нейната трансцендентална форма е океан от нектар. Тя е винаги 15 годишна във вечната си ослепително-цъфтяща младост. Великолепния И телесен блясък е мълния и разтопено злато. Тя носи необикновено красиви сини дрехи и е украсена с различни перли и цветя. Върху стъпалата и дланите на Шримати Радхарани се проявяват много божествени благоприятни знаци и всички части на Нейното тяло са съвършени.

Прекрасните и лотосови нозе имат много пръстени и звънчета, кото са по-драгоценни от всички съкровища на Рая. Нейните великолепни колене са езера пълни с трансцендентални забавления. Заоблените и бедра водят към обаятелната и нежно-сладка талия, украсена с три чудесни гънки, дълбок пъп и колан от пеещи звънчета. Дланите на пленителните и ръце, окичени със скъпоценни камъни, са като два червени лотосови цвята, озарени от лунните и нокти. Нейните прекрасни гърди са като две разкошни делви с вода, прикрити от дрехата и, украсени с огърлица от перли. Дори само красотата на нейната брадичка обърква и подчинява Бога на любовта. Декорирана с капчица мускус, тя е като златен лотосов цвят с пчеличка върху него. Нейните уши са блестят великолепни обици, а нектарните и устни засрамват червените лотосови цветове. Езика и е изящен, а зъбите и са като наниз от перли. Няма по-красиви от подобните на лотосови листенца очи на Радха, украсени с черен грим и стигащи почти до ушите и. Нослето И е като сусамов цвят и е закичено с малка перла, а тялото И омагьосва всички с различните си ухания. Пред изящните И ръце, украсени с гривни от магични сини камъни, Богът на любовта смирено свежда главата и лъка си.

Тя е винаги до своя любим с хубавата си дълга коса с вплетени скъпоценни камъни и с вечно ухаещ гирлянд от цветя, несравнима и омагьосваща.

Прелестното и лице сияе по-силно от безброй луни, украсено с усмивка от чиста любов към Кришна. Тя е Единствената, която Го подчинява.


Confidential